Mål og værdier: Det vil SUS Nyborg

 • vi vil stræbe mod toppen af dansk håndbold
 • vi vil et tæt og forpligtende samarbejde mellem ledelse, trænerstab og spillere
 • vi vil en tæt dialog og samarbejde mellem eliteoverbygningen og moderklubberne, der er fundamentet i arbejdet med talentudvikling til gavn for SUS Nyborg´s fremtidige formåen
 • vi overholder indgåede aftaler i hele organisationen
 • vi vil være på forkant med udviklingen i dansk håndbold og skabe netværk til gavn for denne udvikling
 • vi vil forpligte os til at tænke nyt – vi kan altid blive bedre
 • vi vil løbende sikre tilpasning af vore ressourcer
 • vi vil kun acceptere en god klub med gode interne relationer
 • vi vil udtrykke glæden og fællesskabet ved en høj underholdningsværdi for publikum
 • vi vil loyalt omtale eliteoverbygningen og moderklubberne
 • vi vil udvise en generel fornuftig adfærd – også uden for klubben
 • vi vil være en stærk organisation båret af det sociale fællesskab
 • vi vil sikre en god branding af vore sponsorer og Nyborg Kommune.SUS Nyborg – på vej mod målet…………….

Efterlad en kommentar