Om SUS Nyborg

Det overordnede formål med samarbejdsaftalen er at styrke moderklubbernes mulighed for at skabe attraktive håndboldhold. Dermed skabes der grobund for at øge interessen for håndbold samt at medvirke til en styrkelse af den generelle udvikling i Nyborg Kommune.

Samarbejdet skal sikre et stabilt og udviklende ungdomsarbejde, hvor de unge kan få de udfordringer, der svarer til deres niveau.

Samarbejdet skal endvidere sikre et slagkraftigt klubfællesskab på administrativt og ledelsesmæssigt plan og der skal arbejdes med indgåelse af eventuelle aftaler med lokale uddannelsesinstitutioner og pasningsordninger.

Organisation

Der etableres et elitesamarbejde som skal bære sig selv økonomisk og ledelsesmæssigt. Moderklubberne nedsætter et eliteudvalg med pt. 5 medlemmer suppleret med en repræsentant fra hver af de 2 moderklubber – således i aItT medlemmer.

Samarbejdets omfang

Målet for samarbejdet omfatter både damer og herrer.

I den første fase af samarbejdet er det aftalt, at der startes op med moderklubbernes bedste herrehold. På den baggrund spiller 2. divisionsholdet på SUS Håndbolds licens og 3. divisionsholdet på Nyborg GIF Håndbolds licens – begge hold under klubnavnet SUS Nyborg.

Økonomi

Moderklubberne hæfter for eliteudvalgets økonomi med halvdelen til hver og pro rata.

De 2 moderklubber indskyder og hæfter for en startkapital, der er ligeligt fordelt på klubberne.

Eliteudvalget udarbejder årligt forslag til driftsbudget til godkendelse i moderklubbernes bestyrelser. Driftsbudgettet skal være godkendt og fremsendt til eliteudvalget senest den 1/5.

Efter godkendelsen disponerer eliteudvalget i overensstemmelse med det således godkendte budget.

Der føres selvstændigt regnskab for elitearbejdet og foretages løbende budgetopfølgning Ved væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab orienteres moderklubbernes bestyrelser.

Regnskabsåret er I/7 -30/6.

Eliteudvalgets dispositionsret omfatter ansættelser og afskedigelser af såvel sportslige som administrative medarbejdere og økonomifunktionen omfatter endvidere salg og marketing.

Kommunikation

Referater af eliteudvalgets møder fremsendes til orientering i moderklubbernes bestyrelser..

Ekstern kommunikation vedrørende eliteafdelingen foretages af eliteudvalget – primært i form af pressemeddelelser.

Der oprettes hjemmeside for SUS Nyborg.

Eliteudvalgets opgaver i øvrigt

Eliteudvalget definerer en klubkultur og udarbejder et værdigrundlag i samarbejde

med trænere, spillere, bestyrelser i moderklubberne samt eliteudvalgets medlemmer.

Det samlede ansvar for den sportslige ledelse, der omfatter sportschef, udviklingskoordinator,

trænere og spillere, påhviler eliteudvalget.

SUS Håndbold og Nyborg GIF Håndbold Eliteudvalget.Fastlægger sportslige målsætninger for eliteholdene.

Der gennemføres i moderklubberne interne træneruddannelser samt

træningssamlinger for ungdomsspillere – tilrettelagt af den sportslige ledelse.

Efterlad en kommentar